[VIDEO] Wat is empathie? En waarom heb je die vaardigheid nodig?

Empathie is een essentiële vaardigheid om met anderen te communiceren – zowel in persoonlijke als in professionele relaties. De vraag is wat we precies verstaan onder ‘empathie’. En wat als je geen empathie kan of wil opbrengen? In onderstaande video ga ik hier dieper op in.   

De video in 5 take-aways

  • Empathie zit op het niveau van het hoofd, sympathie op dat van het hart.
  • Empathie betekent dat je je mentaal inleeft in de gevoelswereld van iemand anders.
  • Met empathie breng je begrip op voor de ander, met sympathie deel je dezelfde gevoelens.
  • De reden waarom mensen empathisch gedrag soms vermijden, is hun angst om te verglijden in sympathie.
  • De schadeclaims voor artsen die geen empathie toonden na een professionele fout liggen stukken hoger dan voor artsen die wel van empathie getuigden, zo blijkt uit onderzoek in de V.S.

 

Training ‘emotionele intelligentie’

Je eigen emotionele vaardigheden, zoals je empathisch vermogen of zelfbewustzijn, kan je effectief trainen en verhogen. Hoe beter je die vaardigheden beheerst, hoe sterker de relaties die je opbouwt met je partner, klanten, collega’s of leidinggevenden.

Interesse in een training ‘emotionele intelligentie’?

Vraag hier vrijblijvend meer info op.